Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 2 december 2019

Ook kinderopvangtoeslag bij ziekte partner

Gezinnen waarin één van de ouders niet werkt en bijvoorbeeld door een slechte gezondheid niet in staat is om voor de kinderen te zorgen, zijn ...