Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 9 december 2019

Gulle Ossenaren zorgen voor stevige buffer voor 'Eten Over Oss'

Het is belachelijk dat die armoede in een beschaafd land als Nederland nog kan. Als je hoort hoeveel zwervers er tegenwoordig zijn en dat het aantal ...