Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 2 december 2019

Geelse Oxfam Wereldwinkel bestaat dertig jaar: “Wij stoppen pas als we niet meer nodig zijn”

Miljoenen mensen die ons voedsel produceren, leven in armoede terwijl er miljardenwinst naar de voedselindustrie vloeit. We moeten rechtvaardiger ...