Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 2 december 2019

Geelse Oxfam Wereldwinkel bestaat dertig jaar: “Wij stoppen pas als we niet meer nodig zijn”

Miljoenen mensen die ons voedsel produceren, leven in armoede terwijl er miljardenwinst naar de voedselindustrie vloeit. We moeten rechtvaardiger ...

Follow by Email