Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 9 december 2019

De deugd van een slecht geheugen: waarom foto's van vroeger een mens zo droevig kunnen ...

“Het klopt wel dat die filter goed is voor onze mentale gezondheid. Er zijn enkele zeldzame gevallen bekend van mensen die niets kunnen vergeten, ...