Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 11 november 2019

Jongeren halen talenten boven voor strijd tegen armoede in Wemmel

De opbrengst van het feestje zal gebruikt worden voor de steun van enkele goede doelen die de strijd tegen de armoede in de gemeente aangaan.