Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 28 november 2019

Groter assortiment groenten en fruit in Noorse winkels stimuleert vooral ongezonde consumenten

Dat kan een van de oorzaken voor een slechtere gezondheid onder laagopgeleiden zijn. Zo'n zes op de tien hoogopgeleiden eten dagelijks groenten ...