Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 november 2019

Commercieel sportaanbod en ongeorganiseerde sport groeien

Belangrijke motivatie om de sporten is nog altijd 'fysieke gezondheid'. Bij de groeisporten yoga en wandelen spelen ook 'mentale gezondheid' en ...