Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 27 november 2019

Borgerhout keurt meerjarenplanning goed: heraanleg Laar, vergroening en cultuur voor iedereen

Zo gaat het tot 150 euro lidgeld voor een sportclub terugbetalen voor kinderen en senioren die leven in armoede. Nog voor senioren wordt het gratis ...