Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 oktober 2019

Zó bereken je de leeftijd van je hart (en dit zegt het over je gezondheid)

Zó bereken je de leeftijd van je hart (en dit zegt het over je gezondheid)
Het hart is het belangrijkste orgaan van het menselijk lichaam. Maar wist je dat je hart, naast je 'echte' leeftijd, ook een hartleeftijd heeft? Deze kan je ...