Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 17 oktober 2019

We zijn aan het leren het onverdraaglijke te verdragen

We zijn aan het leren het onverdraaglijke te verdragen
Hij krijgt de opmerking toegeworpen dat armoede en armoedebestrijding nauwelijks ruimte krijgen in dat akkoord. Zijn antwoord is – enerzijds – dat ...