Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 10 oktober 2019

Vrouwen vinden het moeilijker om gezond te leven dan mannen

Vrouwen vinden het moeilijker om gezond te leven dan mannen
Vrouwen die willen werken aan een gezonde levensstijl vinden dat een stuk lastiger dan mannen. Vermoeidheid, stress, tijdgebrek, het huishouden: ...