Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 oktober 2019

Voor eerst in vijf jaar meer huizen onbewoonbaar

Voor eerst in vijf jaar meer huizen onbewoonbaar
en Oostende werden woningen afgekeurd wegens het niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid.