Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 18 oktober 2019

Scholen luiden bel tegen armoede in onderwijs

Scholen luiden bel tegen armoede in onderwijs
De internationale Dag tegen Armoede focust dit jaar op het thema onderwijs. Bijna 1 op de 4 kinderen in Gent wordt geboren in armoede en start zo ...