Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 oktober 2019

Per maand eten 26.000 Antwerpenaars uit de Voedselbank, hulp in Kempen neemt toe

Per maand eten 26.000 Antwerpenaars uit de Voedselbank, hulp in Kempen neemt toe
Mensen in armoede zijn vaak minder met gezondheid bezig omdat hun omstandigheden er ook niet naar zijn. Met koeken is je maag ook gevuld, ...