Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 9 oktober 2019

Mortselse jongeren nemen deel aan de tiendaagse van de geestelijke gezondheid

Mortselse jongeren nemen deel aan de tiendaagse van de geestelijke gezondheid
Er werd onder andere gewerkt rond mentale gezondheid, kinderrechten, studiekeuze en veilig gebruik van internet en privacy. Ook preventie en ...