Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 7 oktober 2019

Klimaatverandering én slecht onderwijs bedreigen de gezondheid

Klimaatverandering én slecht onderwijs bedreigen de gezondheid
Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen', ze zingt steeds harder en kan niet meer stoppen. Koningen rijden al handenklappend ras ...