Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 16 oktober 2019

Bijna brexit: 'We zijn nu een kolonie van de EU'

Bijna brexit: 'We zijn nu een kolonie van de EU'
Hier is veel armoede,” zegt hij. “Alle industrie is verdwenen. De regio begint zich langzaam te herstellen, maar de welvaart van dertig jaar geleden is ...