Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 10 september 2019

Vrouwen én mannen moeten 3 maanden voor zwangerschap stoppen met roken en drinken

Vrouwen én mannen moeten 3 maanden voor zwangerschap stoppen met roken en drinken
Niet alleen vrouwen, ook mannen moeten al drie maanden voor de bevruchting op hun gezondheid gaan letten. Roken en drinken kunnen al ver voor ...

Follow by Email