Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 17 september 2019

Rijk zwemt in het geld, bij ons moet het zwembad dicht'

Rijk zwemt in het geld, bij ons moet het zwembad dicht'
Dit kan leiden tot meer werkloosheid, armoede en ongelijkheid. Wij kunnen minder geld uitgeven aan welzijn in wijken. Als je niet investeert in het ...