Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 17 september 2019

Minder overgewicht bij jongeren in Vlaanderen

Minder overgewicht bij jongeren in Vlaanderen
Dat alles blijkt uit het onderzoek Jongeren en Gezondheid dat werd uitgevoerd door de Universiteit Gent. Meer dan 11.000 Vlaamse jongeren tussen ...