Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 13 september 2019

“Mijn leerlingen vertellen mij dat homo's zullen branden in de hel”

“Mijn leerlingen vertellen mij dat homo's zullen branden in de hel”
Ik geef al tientallen jaren les aan vooral islamitische kinderen en ik merk dat die koranlessen steeds intensiever worden”, zegt een onderwijzeres uit ...