Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 11 september 2019

Een dutje is goed voor het hart”

Een dutje is goed voor het hart”
Overdag even de tijd nemen voor een dutje en dat zo'n twee keer per week? Dat kan in het voordeel spelen van de gezondheid van je hart. Dat blijkt ...