Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 23 augustus 2019

Wordt het mogelijk om osteoporose te genezen?

Wordt het mogelijk om osteoporose te genezen?
Het resultaat daarvan was dat de muizen volledig herstelden van hun osteoporose en dat hun botten weer net zo gezond werden als die van de ...