Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 20 augustus 2019

Nieuw-Zeeland: aardappelsector getroffen door virus

Nieuw-Zeeland: aardappelsector getroffen door virus
Een nationale enquête om de omvang van de ziekte te bepalen, heeft bevestigd dat het virus in het hele land heerst, wat aangeeft dat het al lange tijd ...