Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 13 augustus 2019

Het langlevendieet: is voeding de bron van de 'eeuwige jeugd'?

Het langlevendieet: is voeding de bron van de 'eeuwige jeugd'?
In een wereld die dweept met een gezond en goed leven, is gezonde voeding sinds enige tijd de nieuwe rage om de verouderingsklok terug te ...