Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 augustus 2019

Heeft de maan echt effect op onze gezondheid?

Heeft de maan echt effect op onze gezondheid?
Er zijn ontelbaar veel mythes over de maan: vrouwen zouden bij een volle maan eerder bevallen en we zouden slechter slapen. Heeft de maan echt ...