Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 10 juli 2019

Tekort aan medicijnen nooit eerder zo groot'

Tekort aan medicijnen nooit eerder zo groot'
De Apothekersbond waarschuwt dat de lijst met onbeschikbare geneesmiddelen steeds langer wordt. 'Dat is nefast voor de gezondheid en de ...

Follow by Email