Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 17 juli 2019

Documentaire 'Pisnicht: The Movie' moet toekomst voor homo's verbeteren

Documentaire 'Pisnicht: The Movie' moet toekomst voor homo's verbeteren
"Ik maak deze film echt in de hoop dat het voor de nieuwe generatie homo's beter wordt. Dus moet ik heel goed, en met humor en scherpte, laten zien ...