Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 juni 2019

Zorginstellingen lokken vakantiekrachten met ludieke acties

Zorginstellingen lokken vakantiekrachten met ludieke acties
Bovendien is het mogelijk om gratis een fiets lenen. ,,Als jij voor onze ouderen zorgt, zorgen wij voor jou, is het motto'', zegt Lammerts. Met deze ...