Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 20 juni 2019

Zolang moet je wekelijks de natuur in voor je gezondheid

Zolang moet je wekelijks de natuur in voor je gezondheid
Wie wekelijks minstens 120 minuten een groene omgeving opzoekt, heeft substantieel vaker een goede fysieke én geestelijke gezondheid dan ...