Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 3 juni 2019

Meer mensen moeten hun burger af en toen inruilen voor bonen'

Meer mensen moeten hun burger af en toen inruilen voor bonen'
Volgens de laatste voedselconsumptiepeiling, halen Nederlanders 61 procent van hun eiwitten uit dierlijke producten en 39 procent uit plantaardige ...