Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 juni 2019

Kerkleden in Ede zien om naar mensen in armoede en eenzaamheid

Kerkleden in Ede zien om naar mensen in armoede en eenzaamheid
Het begon met een koffieochtend en groeide uit tot een programma met dagelijks een activiteit voor bewoners van Ede-Zuid. Kerkleden willen ...

Follow by Email