Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 3 juni 2019

Een mensgerichte begroting: waarom is dat eigenlijk nieuws?

Een mensgerichte begroting: waarom is dat eigenlijk nieuws?
Elke keer wanneer de Nederlandse armoedecijfers bekend worden - in Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede - roepen we om het hardst dat ...