Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 5 juni 2019

Dít is waarom je slaapapneu zo snel mogelijk moet behandelen

Dít is waarom je slaapapneu zo snel mogelijk moet behandelen
En dat kan grote gevolgen hebben voor hun gezondheid. Volgens hoogleraar tandheelkundig slaapgeneeskunde Nico de Vries van de Universiteit ...