Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 16 mei 2019

Zoveel kopjes koffie mag je maximaal op een dag drinken

Zoveel kopjes koffie mag je maximaal op een dag drinken
Maar hoeveel bakjes zijn eigenlijk nog gezond? “Koffie is het meest gebruikte genotmiddel ter wereld. Naar schatting worden er wereldwijd elke dag ...