Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 29 mei 2019

Waarom je manier van lunchen veel over je gezondheid zegt

Waarom je manier van lunchen veel over je gezondheid zegt
Bestaat jouw lunch uit een gezonde salade of koop jij tussen de middag vaak een vette snack in het bedrijfsrestaurant? Je zou misschien denken dat ...