Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 3 mei 2019

Waarom je beter naar de dokter kunt gaan als je reuk minder wordt

Waarom je beter naar de dokter kunt gaan als je reuk minder wordt
Een slecht reukvermogen kan een signaal zijn dat iemands gezondheid achteruitgaat. Ik raad ouderen dan ook aan hun reukvermogen routinematig ...