Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 15 mei 2019

Voor het eerst bovengrens voor veilig koffiegebruik ingesteld

Voor het eerst bovengrens voor veilig koffiegebruik ingesteld
Zes of meer koppen koffie per dag drinken kan schadelijk zijn voor je gezondheid, hebben onderzoekers van de University of South Australia ...