Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 29 mei 2019

Uw medisch dossier in digitale vorm: hoe kijkt u het in?

Uw medisch dossier in digitale vorm: hoe kijkt u het in?
Burgers willen zorg niet langer louter ondergaan, maar hebben steeds meer de ambitie hun gezondheidmee in handen te nemen. De digitale ...