Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 3 mei 2019

Onze gezondheidszorg is top, maar de geestelijke gezondheid blijft een pijnpunt

Onze gezondheidszorg is top, maar de geestelijke gezondheid blijft een pijnpunt
De Belgische staat moet smaller en goedkoper worden, klinkt het vaak. Maar waaraan geeft België meer geld uit dan de buurlanden, en kan het ...