Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 22 mei 2019

Omgeving van verslaafde lijdt ook onder verslaving

Omgeving van verslaafde lijdt ook onder verslaving
Deze studenten hebben een slechtere lichamelijke (19,2%) en vooral een slechtere psychische gezondheid(32,6 %) dan bij studenten bij wie in het ...