Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 22 mei 2019

Omgeving van verslaafde lijdt ook onder verslaving

Omgeving van verslaafde lijdt ook onder verslaving
Deze studenten hebben een slechtere lichamelijke (19,2%) en vooral een slechtere psychische gezondheid(32,6 %) dan bij studenten bij wie in het ...

Follow by Email