Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 9 mei 2019

Nederlanders en Vlamingen moeten makkelijker over de grens kunnen werken

Nederlanders en Vlamingen moeten makkelijker over de grens kunnen werken
Nederland en Vlaanderen zijn woensdag een groot pioniersproject gestart om het makkelijker te maken voor Nederlanders en Vlamingen om over de ...