Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 mei 2019

Leidt hogere rente tot psychische klachten van studenten?

Leidt hogere rente tot psychische klachten van studenten?
in tien jaar was gegroeid van 7 tot 8 procent. Over de invloed van studieleningen op de geestelijke gezondheid biedt dit onderzoek geen uitsluitsel.