Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 28 mei 2019

Leidt hogere rente tot psychische klachten van studenten?

Leidt hogere rente tot psychische klachten van studenten?
in tien jaar was gegroeid van 7 tot 8 procent. Over de invloed van studieleningen op de geestelijke gezondheid biedt dit onderzoek geen uitsluitsel.

Follow by Email