Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 13 mei 2019

Kom je niet verder met de psycholoog? Probeer dan de filosoof!

Kom je niet verder met de psycholoog? Probeer dan de filosoof!
Als filosofisch practici focussen wij ons niet zozeer op geluk of geestelijke gezondheid, maar op wijsheid zoeken'', zeggen Dick van Hennik en Ariane ...