Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 16 mei 2019

Jeugdbewegingen kunnen de helft meer kinderen in armoede op vakantie krijgen

Jeugdbewegingen kunnen de helft meer kinderen in armoede op vakantie krijgen
Hannes De Reu vindt dat het Vlaams jeugdwerk de krachten moet bundelen om kinderen in armoedeminstens één week per jaar een leuke, zinvolle ...