Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 mei 2019

Durf jij het water van je dieren zelf te drinken?

Durf jij het water van je dieren zelf te drinken?
Overal ter wereld is er een duidelijk verband tussen de gezondheid van de bevolking en de beschikbaarheid van schoon drinkwater. Water is de ...