Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 mei 2019

Driekwart respondenten schaamt zich voor gehoorverlies

Driekwart respondenten schaamt zich voor gehoorverlies
 van de respondenten wereldwijd een alarmerend gebrek aan kennis heeft over hoe gehoorverlies de algemene gezondheid kan schaden. Terwijl ...