Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 23 mei 2019

Bijna 40 procent van Britse kinderen leeft tegen 2021 in armoede

Bijna 40 procent van Britse kinderen leeft tegen 2021 in armoede
In het Verenigd Koninkrijk hebben bezuinigingsmaatregelen ervoor gezorgd dat miljoenen Britten in armoedezijn vervallen. Dat blijkt uit een ...