Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 16 mei 2019

Amerikaanse staat Alabama verbiedt vrijwel alle abortussen

Amerikaanse staat Alabama verbiedt vrijwel alle abortussen
De gezondheid en het welzijn van vrouwen worden minder belangrijk geacht dan een ongeboren vrucht die niet levensvatbaar is, stellen zij.