Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 10 mei 2019

400.000ste inwoner wordt een jaar eerder verwacht

400.000ste inwoner wordt een jaar eerder verwacht
Tegelijkertijd neemt langdurige armoede toe, ontstaan er tekorten op de arbeidsmarkt en zijn er zorgen van bewoners over de verkeersveiligheid.

Follow by Email